Top2000 kerkdienst

En toen zat ik er dan toch. Wellicht de meest sceptische bezoeker deze ochtend. Een Top2000 kerkdienst, een beetje onhandig ingepland op 10:00 op een zondagochtend omdat ik dan vaak in mijn eigen gemeente zit, en velen met mij in hun eigen kerkgebouw.

Het gaat er veel over, op mijn sociale media-tijdslijn, mede omdat ik mensen volg die er nogal enthousiast over zijn (of het zelf bedacht hebben) en weer anderen die er de nodig bezwaarde gevoelens aan overhouden, maar het dan tóch een kans geven ;). Zo ook ik. Ondanks dat deze dienst niet op de website van de Top200 diensten terug te vinden was dus toch tijdig een signaal gehad en ik was positief verrast.Doordat iedereen hetzelfde ziet en er vanuit de eigen achtergrond op geheel eigen wijze tegenaan kijkt en het beoordeeld, moet ik natuurlijk wel eerst schetsen wat ik ervoor heb moeten loslaten om hier open in te gaan.

Normaalgesproken
Ik ga wekelijks naar de kerk. Kerkdiensten die vooral draaien om God, Jezus en de Geest van God die in gelovigen sturing geeft aan hun leven en via hen aan de wereld. Dat is vaak geestelijk geladen, dus echt voor je innerlijk wat je dan meteen teruggeeft aan God om Hem te eren. Het gaat immers niet om jouzelf, om je ego. Het gaat om God, Hij maakte de mens als Zijn evenbeeld en vindt het super als we Hem toezingen en vereren (Psalm 22:4).

God houdt van ons en wil met ons wandelen, heeft zelfs de oplossing voor het kwaad zo aangeboden dat wij nieuwe scheppingen genoemd worden. We mogen dus weer tot ons doel komen tot eer van Hem.

Zo zien onze diensten er dan ook uit: vol van dankbaarheid en aanbidding, zoekend naar de praktische toepassing van dat geloof voor alledag. De liederen die we zingen zijn doorspekt van deze insteek en we vinden het maar knap lastig als daar eens een lied bij zit die een andere toon aanslaat. We bezingen terecht de grootheid en majesteit van God op zeer uiteenlopende wijzen.

Vroeger en vaak nog wordt zo'n kerkdienst een eredienst genoemd. In verband met de eer die we God daarmee willen geven. Vanuit die voorgeschiedenis en manier van doen stap ik dus vanochtend een Top2000 kerkdienst binnen.

Top2000 kerkdienst
'Geloven in muziek!' prijkt er op mijn liturgie. Mooi gevonden. Geloven in de kracht van muziek of, wat zit er in popmuziek aan tekst wat met geloven te maken zou kunnen hebben. Weer iets waar verschillende mensen verschillend tegenaan kunnen kijken. En mensen waren er zeker. Een zaal vol! Tot aan achteraan in de kerk. Een topband speelde de verschillende nummers en zij draaiden hun hand niet om voor een prachtige gitaarsolo of vocale uithaal.

Dominee Wim Loosman praat ons vlot en kundig door de diverse popliedjes heen. Als een ware Leo Blokhuis in de mix met Matthijs van Nieuwkerk leert hij ons over Bob Marley, Suzanne en Vincent van Gogh. Over hun worstelingen, verwoord in prachtige schilderijen van liedjes die verwijzen naar hun afkomst. Sommigen al overtuigd van een betere toekomst en wandel met de Heer maar anderen vertwijfelt. Weer anderen proberen hun point of view te veranderen om God te doorgronden weer anderen laten zien dat ieder mens ten diepste liefde, aandacht en bevestiging nodig heeft in zijn of haar leven. Iets wat in de schepping gelegd is. De mens is niet bedacht als eenling.

Ook luisterden we naar 3 mensen die geïnterviewd vertelden van hun struggles en wat een poplied in hun leven voor betekenis gehad heeft. Deze liedjes raakten hen in hun diepste binnenste op het moment dat zij dat het hardst nodig hadden. Zij vonden hierin troost, zekerheid, liefde en een aantal spraken, ook uitgetypt in de liturgie (pdf), uit dat zij door deze muziek heen God mochten ervaren. De God van de Bijbel, die alles maakte en weer contact wil met zijn schepping.

Zo kunnen we in een kerklied zingen:"laat ons Jezus zien" maar spreekt God ook zomaar door alledaagse popmuziek, van mensen die Hem niet eens of nauwelijks kennen, tot het diepst van een mens zijn binnenste. Muzikanten die dezelfde struggles kennen als jij en ik. Dezelfde vragen hebben. Met popmuziek die ons elkaar laat zien en duidelijk maakt dat we elkaar nodig hebben. Want ook wij zijn 'de wereld'.

De boodschap van deze kerkdienst was voor mij dat we meer met elkaar bezig moeten zijn, ook in een eredienst, waarin wel als een paal boven water staat dat het om God gaat. Want er zijn vele wegen naar Jezus maar er is Eén Weg tot God.

Want wat als God inderdaad één van ons was (Déjà vu momentje), of wat als we inderdaad dagelijks een kort gebed zouden uitspreken voor die ander. Wat als jouw Goede Boodschap niet lijkt aan te komen. Dat liefde je een uniek strijder maakt in deze wereld en dat we het met elkaar moeten doen.

Nu al benieuwd naar de liedjes van volgend jaar. Welke liedjes zou jij in de Top2000 kerkdienst willen hebben?

Ik (Depeche Mode)
weet (Mary Mary)
er (Run DMC)
al (whitney houston)
wel (Michael Kiwanuka)
een (Swedish House Mafia)
paar (Extreme)

Reacties

Populaire posts