Internet en/in de kerkAls er een tijd is waarin de mensheid aan verandering onderhevig is, dan is dat nu. En verandering is moeilijk. Het vergt vaak een aanpassing aan ons gedrag, aan onze manier van denken. Het vliegtuig tastte ons besef van afstanden en tijd aan en de radio heeft onze wereld verbreed. Wij hadden geen keus. Het gebeurde gewoon en ook de verandering van de gulden naar de euro laat, ook nu nog, menigeen terugrekenen om een product echt op waarde te kunnen schatten.

Die laatste verandering pakte de kerk feilloos op, moet ik zeggen :) Geld is geld en of we het nou in talenten, penninkskes of sjekels voorbij zien komen, er is wat voor te kopen! Dus het resultaat is hetzelfde.

Resultaat
Resultaat is eveneens van onschatbare waarde voor kerkdiensten en preken, zou ik zo denken. Een preek is voor toehoorders, of ze nu in de 'kerkbanken' zitten of thuis via de DVD of een online stream mee kunnen kijken. Er valt nog over na te denken of de preek slechts voor gemeenteleden bedoeld is, maar over het algemeen zou je kunnen zeggen dat een Bijbelse uitleg voor elke toehoorder interessant zou kunnen zijn.

Doelen
Dan is er het aspect van evangelisatie voor de gemeente. Als je naar je kerkgemeenschap kijkt dan verlang je vooral naar aspecten als 'aanbidding' en 'gemeenschap'. Dan is er nog het praktische van je geloof: hoe pas je dat praktisch toe in je leven? Vervolgens zoekt men ook nog vaak naar een bepaalde taak in de gemeente, wat logisch is, want iedereen kan iets, zo ook in de gemeente, waar de rest wat aan kan hebben. Maar dan is er nog het aspect van het verspreiden van het Goede nieuws van de redding door Jezus Christus! Hoe gaan we daar mee aan? Via de aanbidding? Of dit zichtbaar maken door de gemeenschapsband die de gemeente met elkaar heeft? Door de keuzes die we in ons persoonlijke leven, zoekend naar Gods Koninkrijk, zo goed mogelijk proberen te maken? Of door het werk wat er in de gemeente gedaan kan worden? Wie weet komen er mensen langs die al deze dingen opmerken en daardoor over het geloof aan het denken gezet worden.

Het Goede Nieuws
Het gaat natuurlijk verder... Jezus stuurt zelf zijn discipelen op pad. Hij zegt simpelweg: Ga op weg! Ga uit je vertrouwde omgeving op pad om het Goede Nieuws te verspreiden en mensen te winnen :) Dus niet: zet (als kerk) je deuren open en laat ze maar binnen komen als ze daar zin of interesse in hebben...

Dat geeft een actieve houding weer, die je als christen zou moeten hebben. Wat natuurlijk op veel verschillende manieren kan en ook gerust als kerkelijke organisatie. De manier waarop vinden we niet terug in de Grote Opdracht. Dat ka heel divers zijn. Ik moet zelf altijd denken aan Paulus die zomaar een godheid aanwijst en die dit gebruikt om te wijzen op onze Schepper. Dat is toch ook wat... Dat zou betekenen dat wij een beeld of manier zouden gebruiken, die we normaal gesproken zouden afwijzen als concurrent van Onze Vader, om juist dáármee te wijzen op Jezus! Onvoorstelbaar.

Of toch niet? Als Twitter een verbeelding is van iets wat vooral verdeeldheid veroorzaakt en de mogelijkheid biedt verder van God af te dwalen doordat er verkeerde mensen óók gebruik van menen te moeten maken, is het dan fout?

Vervolgens is 'het Goede Nieuws' verspreiden niet alleen er over spreken. Het is er naar léven. Anderen laten zien dat dat de drive is in in het leven van een christen. Anderen nieuwsgierig maken. Vissen doe je met aas, op de juiste plaats, daar waar veel vis zit. Zitten er veel ongelovigen bij jou in de kerk?

Waar/hoe dan?!
Mensen die God niet kennen zitten vaker in vriendenkringen van gemeenteleden dan in de kerk zelf :), het zijn collega's, klanten, buren, ook allemaal mensen die mogelijk online de avonturen van hun bevriende christen volgen. Geef die gemeenteleden aas, geef ze een net, of een hengeltje van bamboe (de preek). En geef ze vaarwater (bijv. twitter) door het aan te moedigen en er ruimte voor te geven. Misschien zelfs uit te dagen. Als het om jongeren gaat zitten ze vaak toch al wat met zo'n ding te spelen in de dienst (dat beeld kan per gemeente verschillen overigens ;) ), waarom ze er niet gewoon gebruik van laten maken?

Denk daarbij vooral niet in termen als 'rendement' of 'bereik', maar meer in termen als 'doen' en 'er voor gaan'. Het resultaat kunnen we nou eenmaal nooit beredeneren, ook niet bij straatevangelisatieacties of bij een goed gesprek op een verjaardag. Het resultaat mogen we wèl hopen en verwachten. We mogen die wens verlangen en er voor bidden.

Dat God de internetactiviteiten van de kerk zal zegenen en het zal napreken, tot zegen voor de internetbevolking.

Reacties

Populaire posts