Kerktweets werkwijze

Er komen toch nog wel wat vragen voorbij over het twitteraccount en ook de aanmeldingen zouden zo onderhand met gemak al wel op 500 kunnen zitten ;), dus leek het me goed om, in het kort, de stappen nog eens weer te geven, die er per kerkelijke gemeente gedaan kunnen worden om mee te doen aan Kerktweets.

In het kort:
1. Zet iemand in voor een eigen kerktwitteraccount met preektweets
2. Vat de preken samen in zo'n 10 preektweets, met hashtag
3. Meld je aan bij @kerktweets
4. Plaats, van die ongeveer 10 preektweets, er 1 of 2 tweets op @kerktweets, ook met hashtag!

Klaar :)

Volgt hieronder een wat uitgebreidere handleiding:

1. Benader een verantwoordelijk gemeentelid of schrijf een vacature uit.
Laat hem of haar:
a. een kerk-twitteraccount op te zetten,
b. een preektweetteam samenstellen (1 tot 3 pers.) en
c. preektweets te verzorgen tijdens de samenkomsten.

Dit kan altijd, of er nou wel of niet meegedaan gaat worden aan 'Kerktweets'.

2. Peektweets: vat de preken samen in een aantal tweets vanaf het eigen kerk-twitteraccount en voeg aan elke tweet een herkenbare hashtag toe, zo'n # hekje welke aangeeft waar de tweet mee te maken heeft.
Tip: de naam van het gebouw + de (afgekorte) woonplaats.
Voorbeeld: Baptisten Gemeente ‘Beth-El’ te Hoogeveen #bethelhgv geworden. Jeugdkerk Cross-Road uit dezelfde plaats: #crhgv

3. Volg me uw kerkaccount het twitteraccount http://www.twitter.com/kerktweets en vraag vanaf het kerkaccount een wachtwoord aan bij dit account, zodat uw kerk medetwitteraar kan worden vanaf dat account.

4. Plaats, na of tijdens elke dienst, één of twee pakkende tweets uit de peektweets, óók op @kerktweets. Doe dit altijd met de hashtag! Dit is zeer belangrijk, omdat de volgers anders wel een mooie tweet ziet maar geen idee heeft waar die van afkomstig is.

Veelgestelde vragen, deels overgenomen uit de gastblog op 'vrijspraak':

Waarom moet dit perse tijdens de dienst?
Dat moet niet perse. Het zou kunnen voorkomen dat men de preek anders teveel gaat zitten herkauwen. Dan komt er weer meer een eigen interpretatie uit, dan hoe het vanaf de preekstoel gezegd of bedoeld is. 

Ben je niet gauw afgeleid door wat zo’n mobiel allemaal kan?
Met die andere mogelijkheden moet men zich op zo’n moment niet bezighouden. Dat is de verantwoordelijkheid van het gemeentelid, niet van de gemeente. Nogmaals: het is niet mogen maar kunnen.

Zijn anderen daardoor niet gauw afgeleid?
Het zou natuurlijk kunnen dat de nieuwigheid van het fenomeen de kerkelijke organisatie noopt tot een aangepaste ´werk´omgeving van de bewuste twitteraar(s). Hoe meer de smartphone of tablet in de gemeente een geaccepteerd apparaat geworden is, hoe makkelijker het vanuit elke plek in de zaal gedaan kan worden. Het zou, als het geluid er van uitgezet is, minder lawaai moeten produceren als het bladeren van Bijbelfilterpapiertjes :)

Wat als je ter plekke (dus in de dienst) reacties krijgt?
Sociale media werkt meestal zo, dat de reagerende deelnemer niet per direct antwoord van je verwacht. Men zou zich om die reden niet opgejaagd moeten voelen.

Waarom is dit nodig, in plaats van een hashtag #kerktweets bijvoorbeeld?
Het is simpelweg een toevoeging op de eigen kerktwitteraccount. Vanuit de twitteraar bezien kan er via @kerktweets uit een heel scala aan preektweets gekozen worden, als het hem of haar aanspreekt. Een kerktwitteraccount zal één onderwerp bespreken, vaak. Via @kerktweets zie je een keur aan onderwerpen en bemoedigende woorden voorbij komen! Bovendien kan, als er doorgeklikt wordt op de hashtag, toch bij de kerk zelf het hele verhaal gevolgd worden.

Al er uitsluitend de #kerktweets gebruikt gaat worden dan zal de twitteraar die op kerktweets zoekt alle tweets te zien krijgen. Volg de volgende som daarvoor.

Stel: er doen 30 kerken mee met @kerktweets. Elke kerk zorgt voor zo'n 8 tweets per dienst en 1 á 2 via @kerktweets. Dan komen er dus die zondag 30 tot 50 tweets voorbij waar achter de hele preek zit per kerk.
De tweede situatie is dat er 30 kerken gebruik maken van de hashtag #kerktweets. Dat is dan ineens 30 x 8 = 240 tweets i.p.v. 30 tot 50 in het beeld van de twitteraar. Vandaar de keuze voor @kerktweets i.p.v. #kerktweets.

Succes en zegen voor deze nieuwe manier van het verspreiden van Gods boodschap!

Kijk voor een vlotte Kerktweetspresentatienaar naar deze Prezi.

Reacties

Populaire posts