Preektweets zoals het kan

Vanochtend weer druk geweest tijdens de kerkdienst bij 'Beth-El' te Hoogeveen http://twitter.com/#!/bethelhgv (zondagochtend 22 april 2012). Tweets gemaakt van wat ik hoorde tijdens de preek. Meer is het niet maar het kan veel zijn voor je medetweeps. Lees en bedenk:"dit kan ik ook". Je doet niets wat niet mag, in mijn beleving. Sterker nog: misschien is het wel iets wat je gewoon zou moeten doen: gewoon omdat het kan :)

Komt ie:

http://moby.to/pcc5pm - De agenda voor de komende week.

Voorzang was door @Leofidom Mooie liedjes Leo! Ds. Venema gaat nu voor http://bit.ly/I1nZcA @HaroldProst gaat de preektweets weer verzorgen

Lezen Psalm 104:1-9 en vers 24 Thema: de wijsheid van God. Meelezen kan natuurlijk via http://www.biblija.net

Vers 24 is de rode draad voor de preek. We lezen ook Job 42:2-6. "Job herroept en doet boete" is er door de vertalers boven gezet.

We lezen ook nog Efeziers 3:8-12 over "...de veelkleurige wijsheid Gods..."

Lees thuis heel Psalm 104 eens om een goed beeld te krijgen van de scheppingswijsheid van de Here God.

Gods manier van werken is "God sprak en het was er." En het was (zeer) goed. Wat een tegenstelling tot ons werk: ingenieurs, plannen, etc.

Job komt er door Gods vraagstelling achter dat hij het met zijn ideeën en die van zijn vrienden, helemaal bij het verkeerde eind gehad heeft

In Job 42 doet Job boete 'in stof en as'. Hij kan niet anders dan al zijn ideeen aan de kant schuiven en zich buigen voor de Heer.

Ook wij kunnen veel ontdekken in Gods schepping. De schepping die er is ter verheerlijking van God zelf. Psalm 104 schetst dit prachtig!

God stuurt ook nu nog zaken aan in het wereldgebeuren. Ook daarin wordt Zijn wijsheid zichtbaar. Mozes die in een mandje de Nijl op moest.

De volkstelling zo rond het jaar nul. Deze dingen pasten perfect in Gods wijze plan.

Toch hebben de volken en mensen vaak zelf helemaal niet in de gaten dat hun plannen door God gebruikt gaan worden in Zijn grote plan.

Dieren, baby's, volken en heersers kunnen niets doen of God past het in in Zijn plannen. Jozef in de put, bijvoorbeeld. Jozef zag dit ook!

God maakt dus gebruik van zondige mensen, voor Zijn doel. Deze wijsheid is door ons nauwelijks te vatten. Ook als het om ons zelf gaat.

Zoals de Emmaüsgangers teleurgesteld waren in datgene wat er gebeurt was en moest gebeuren(!).

Zo zie je zelf ook lastig je eigen problemen in het licht van God. Zou je niet zo graag al de situatie achteraf willen zien?

Paulus had ook een duidelijke missie. Toch zat hij op een bepaald moment wel 2 jaar in de gevangenis! God liet dat toch toe?!

We weten het niet. Het is zo vaak maar gissen naar Gods hogere wegen. Paulus ging daar mee om door zich daarin nederig op te stellen.

Laten wij als gemeente ons richten op de veelkleurige wijsheid van God. Wat God in Zijn Zoon Jezus Christus heeft gedaan.

Dat wij bijvoorbeeld door Jezus' offer gelijk gesteld zijn aan elkaar. Geen Jood of Griek meer. Geen slaaf of vrije. Maar allemaal Gods kind

Vraag elkaar maar: hoe ben jij/bent u tot geloof gekomen. Dan hoor je allemaal verschillende verhalen. Daar zit Gods wijsheid achter!

Heeft u dat nou ook wel eens: dat je God in je gebed graag advies wilt geven? Over hoe het zou moeten gaan? Moeten we anders 'vragen'?

Weet u nog de preek over Jesaja 40? Over Gods grootheid? Hoezo zouden wij God dan kunnen adviseren in Zijn wijsheid? Twijfel niet.

Romeinen 11:33-36 "uit Hem, door Hem en tot Hem zijn alle dingen". "hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen". Stel je vertrouwen op Hem

-------------------------------------------------

Zo komt ie er dan uit te zien, zo'n preektweets-serie :) En het mooie is: je bent zeer betrokken bij wat er gezegd wordt, wat het voor jou zelf betekent en wat het zou kunnen betekenen voor andere tweeps.

Is dat niet waar een preek uiteindelijk voor bedoeld is? Luisteren, horen, er iets mee doen en doorgeven!

Succes!

Reacties

Populaire posts